Vợ dâm dục bị chồng bỏ nên đi làm gái, thử đi… Hai anh chàng có vẻ luyến tiếc, nhưng chẳng còn cách nào khác. Một anh chàng đang bóp vú bên trái của Vy bỏ tay ra, Vừa bỏ chồng đã rủ trai tới nhà địt tập thể bắt đầu chu mỏ, nút nút đầu ty của Vy. Vậy là từ việc dùng tay, cả ba anh chàng lần lượt chuyển sang dùng miệng để thưởng thức cơ thể của đứa con gái Sài Gòn. Ba anh chàng cũng chẳng đến nỗi quê mùa lắm vì Vy cảm nhận được cả ba cũng bắt đầu dùng lưỡi của mình. Vy oằn oại, rên rỉ trong vòng tay của cả ba..