Vụng trộm cùng nữ giám đốc lồn đẹp, là tôi học vì thi đại học còn thi tốt nghiệp thì nghe mấy đứa 12 năm trước nói đề dễ lắm nên tôi cũng không lo mấy, đúng là như vậy thật trường tôi đậu tốt nghiệp 100%, Vụng trộm cùng nữ giám đốc lồn đẹp sau thi tốt nghiệp thì tưởng được nghỉ nhưng cũng phải học để thi đại học nhưng do không còn học ở trường nên có nhiều thời gian rảnh hơn. Nếu như anh có theo dõi từ đầu thì tôi có tham gia công tác đoàn mà thật ra tôi cũng là bí thư đoàn trường. Nên thường tham gia mấy.