Thầy giáo già hồi xuân đè học tro ra địt, quần cụt đang vứt trên giường mặt vào. Hắn đi ra theo Vy, tay hắn mở cho đèn phòng khách sáng lên, miệng hắn giải thích: – Đừng sợ… đừng sợ… anh là bạn của Phong và Phú mà… Nghe vậy Vy mới đứng lại chứ không bung cánh cửa phòng khách chạy ra ngoài nữa. Như để Vy tin tưởng mình, Phim sex thầy giáo già địt nữ sinh trẻ hắn ta quay lại phòng rồi quay trở ra với cái máy điện thoại trong tay. Hắn bấm máy gọi rồi tiến lại, dí vào tai của Vy. Bên đầu dây bên kia, Vy nghe tiếng của Phú..