Em đồng nghiệp nứng lồn gạ địt luôn anh trưởng phòng, để đi cả. Nhóm người bên ngoài khá đông và chẳng có lấy một mống phụ nữ nào, Vy đoán nếu cô còn nằm ở chỗ gốc cây dương, chẳng biết mọi chuyện sẽ diễn tiến như thế nào nữa. Không còn cách nào khác, Vy nghĩ bụng, chỉ còn một cách duy nhất là tìm đường quay trở về căn nhà của Vũ, rồi cô nhắm chừng xem tình hình thế nào thôi, lúc đó mới tính tiếp. Nghĩ sao làm vậy, đến lượt Vy tạm biệt bãi tắm yên tĩnh, Em đồng nghiệp nứng lồn gạ địt luôn anh trưởng phòng thơ mộng kia rồi quay đi. Lầm lũi.