Quyến rũ nữ sinh Izuna Maki thèm cặc ôm nhau ngủ kiểu gì mà con Quỳnh ngồi sát cửa sổ con Hà ngồi giữa bây giờ tôi ngồi dô thì gần con Hà hơn. Tôi nghĩ lại cũng sợ con Quỳnh nó cạo đầu mà giờ không có chỗ ngồi nên kệ mẹ nhảy dô ôm con Hà ngủ xong rồi bất ngờ hơn nửa là tới Bảo Lộc thì không biết kiểu đéo gì tôi lại nằm giữa 2 con. Tụi kia chụp hình không biết bao nhiêu tấm chọc tui nay ngon 2 tay 2 em. Tụi đi nhờ xe cũng xuống tôi nghĩ vậy là.