Quản gia già hồi xuân địt luôn bà chủ trẻ đẹp, thứ hai của em tên Khánh. Nếu so với kỹ năng làm tình thì phải nói là khờ lắm anh ạ. Em bảo gì làm lấy nhưng mà được cái làm lâu. Cứ phải làm cho em lên đỉnh hai ba lần thì mới xuất! Tôi bắt đầu nóng người vì thích nên hỏi tiếp: – Thế hàng họ có bằng của chồng không? – Bằng làm sao được, nhưng được cái bé và dài, Quản gia già hồi xuân địt luôn bà chủ trẻ đẹp hình như dài hơn của chồng đến một hai phân hì hì. Lúc cưỡi ngựa thốn kinh luôn ấy, của chồng dài nhưng mà chọc.