Thầy giáo chủ nhiệm và em học trò Nana Yagi cực dâm, đây chơi không? Tiếng ông Dậu từ dưới xuồng vang lên cùng tiếng mái chèo khua nước nghe rào rào vẳng một khúc sông. Mỹ Hạnh ngó đầu nhìn xuống thì thấy ông Dậu đứng trên mũi xuồng ba lá một tay cầm chèo một tay giơ cao vẫy vẫy. Khốn nỗi cái quần đùi của ông Dậu bị ướt dính bết vào người, Thầy giáo nứng cặc địt em học trò Nana Yagi vắng chồng mỗi lần ông lắc lư thì củ lẳng bên trong cũng đánh đòng đưa, lúc đứng im thì nguyên đống lù lù chẳng khác gì lấy tấm khăn ướt đậy lên quả chuối già, nhưng khăn.