Thầy dạy bơi số hưởng và em gái dâm đã có chồng, cảnh rất đặc biệt này, giúp có khám phá những vùng sâu thẳm trong cơ thể mà chưa từng ai biết được. Vy lại ngậm lấy hai cây hàng của hai gã, tinh khí lại phóng ra trước khi cả ba tắm rửa lại lần nữa. Suốt buổi Vy chẳng thèm hỏi han đá động gì đến chuyện đi ăn trộm của hai gã, Thầy dạy bơi gạ địt luôn học viên đã có chồng cô thấy hai gã không muốn kể cho mình nghe nên không hỏi nữa. Bản thân hai gã hình như cũng chẳng quan tâm đến chuyện lấy được gì từ khi trộm nhà Vy nữa, có.