Sung sướng bú lồn cô em vợ xinh đẹp, người lên hôn lên môi tôi một cái như đánh dấu. – Em biết không hồi bé, Em vợ dâm gạ địt luôn anh rể mỗi khi bắt đầu vào năm học, là bố anh lại bắt anh phải có một bản kế hoạch đề ra các mục tiêu và cuối năm sẽ tổng kết để đánh giá. Thói quen đó anh vẫn giữ đến bây giờ. – Em có trong kế hoạch của anh không? – Em là biến số trong kế hoạch của anh. Đến tận bây giờ, trong các kế hoạch của anh còn chưa có mục bạn gái. – Vậy anh hãy đưa em.