Phim sex ngoại tình với mẹ vợ, cô không nhận ra nên anh ta sau khi vẫy mấy cái thì không vẫy nữa mà thay vào đó, chạy một mạch đến chỗ cô. Vy đứng ngó một lúc đến khi anh chàng lại thật gần thì cô cũng nhận ra, đó chính là Phụng, Mẹ vợ trẻ đẹp bị con rể gạ gẫm ngoại tình người nãy giờ cô tìm kiếm. Phụng chạy đến chào Vy hớn hở: – Hi em! Em khoẻ không? Đến tìm anh hả? Vy lễ phép chào lại anh chàng, nhưng cố nại lý do khác, chứ không lẽ nói huych tẹch với Phụng là cô qua đây để “tìm trai” sao. –.