Nữ y tá tội nghiệp và tên bác sĩ biến thái, một lần thế đủ rồi nên tôi bảo: – Anh phải đi có việc chút, hai người cứ ở lại bên nhau nhé, cảm thấy thích thì sáng mai xin nghỉ việc ở đây cũng được. Ra hiệu cho Duy làm cho hằng sướng rồi tôi mặc quần áo đi về. Trong lòng thì muốn ở lại xem lắm nhưng thôi,Nữ y tá tội nghiệp và tên bác sĩ biến thái mai về Hằng kể cho tôi cũng được. Về đến nhà, vừa nằm vừa tưởng tượng những kiểu mà Duy có thể đè Hằng ra địt, tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy vẫn chưa.