Một đêm trú mưa sung sướng cùng em đồng nghiệp đã có chồng, đang ở trong Miền Trung để giúp gia đình hoàn thành nốt các hạng mục của khu nghỉ mát. Sau Tết, tôi cũng đang bận với các dự án đang được giao, dạo này công ty ngày càng nhiều dự án trong khi lại không thấy tăng thêm nhân sự. Tôi đã sử dụng như hết định mức ngoài giờ cho nhóm mà cũng không làm giảm áp lực công việc. Đứng dậy duỗi lưng cho đỡ mỏi sau khi đã kiểm tra không còn vấn đề từ các phần việc của nhóm, Chơi em đồng nghiệp đã có chồng trong đêm mưa tôi đẩy sản phẩm sang nhóm tiếp.