Móc cua em hàng xóm thiếu thốn nhở “coi chừng có ai thấy” là ông biết nó cũng muốn lắm rồi. Cái múi thịt trong miệng ông ướt át và chèm nhẹp nước. Cái vị mằn mặn nhơn nhớt và hơi khai khắm của đàn bà khiến quả cà của ông Dậu ngỗng lên như hỏa tiễn sắp được kích hoạt để bay vào vũ trụ. Ông lấy một chân nó gác lên vai rồi thè lưỡi ngoáy một vòng chỗ hột le như mũi khoan và mút nó chùn chụt làm Mỹ Hạnh sung sướng run lẩy bẩy. – Không sao đâu con… có người vô.