Mắc kẹt trong cơn bão cùng em nhân viên Hiyori Yoshioka lồn đẹp, chắc gì ông Dậu chịu hé răng mà tiết lộ bí mật đó với bà. Vậy mà hôm nay cái tên ba Gà lại nhắc đến chuyện này, chứng tỏ hắn cũng biết ít nhiều về việc ông Dậu sinh tâm bội phản, Mắc kẹt trong cơn bão cùng em nhân viên Hiyori Yoshioka lồn đẹp gã biết mà không kể cho bà nghe thì dễ gì bà cho gã ra về khơi khơi như vậy. Thế nên bà Mẹo mới chấp nhận làm theo yêu cầu của gã bạn chồng là dẫn ra chốn đồng không mông quạnh mà tìm cái thứ đối với gã thật sự không cần thiết. Ba Gà.