Lên đỉnh cùng em nhân viên tàu điện,, Đi ra đến hồ bơi thì đã thấy các bãi cỏ la liệt người nằm phơi nắng rồi, Nữ nhân viên tàu điện lấy thân mình mua chuộc cảnh sát Long đi lòng vòng cũng tìm được một chỗ dưới gốc cây có bóng dâm khá đẹp. Vì có con nhỏ nên Long cũng không muốn nằm ở chỗ nắng quá. Hai mẹ con trải hai cái khắn tắm to xuống đất rồi Long nằm 1 bên còn bà Linh ngồi một bên với Gia Bảo.