Hiếp dâm cô bạn học Minami Kojima thiếu thốn, thế này… thế này… Nghe xong ông Dậu lập tức gật đầu cái rụp không cần suy nghĩ. Cái gì cái chứ cái chuyện làm tình với con Hạnh thì thằng Minh nó không cho mà ông còn lén lút ăn cho bằng được. Còn bây giờ nó đã cho phép rồi thì chẳng có lý do gì để ông phải từ chối một kèo cực kỳ thơm như thế cả. Bởi vì còn thở là còn dứt, Hiếp dâm người yêu cũ Minami Kojima cực dâm còn sức là còn chơi. Hơn nữa con Hạnh ngon lành như thế ngu gì bỏ qua cho phí của trời cơ.