Đi du lịch cùng công ty để ngoại tình với đồng nghiệp, khoảng trống để điền đáp án vào đó. “Máy tính, giấy nháp đây em ra ngoài bàn kia làm nhé” Minh Thuỳ chỉ ra chỗ bàn ghế ngoài sân… Ngọc Hân: “Con ra đó làm bài đi, đừng quá áp lực cứ thoải mái mà làm bao nhiêu điểm cũng được” Hải Dương đi ra ngoài ngồi vào bàn ghế bắt đầu đọc đề thi: Phần 1 là đề thi Tiếng Anh: Chia động từ, mẫu câu, đọc đoạn văn rồi trả lời câu hỏi. Phần 2 đề toán: Toán logic, toán IQ, Đang địt nhau với đồng nghiệp thì chồng gọi đố mẹo. Phần 3 đề văn: Ước.