Đang nứng cặc thì được chén vợ bạn thiếu thốn mốt khỏi xin! Nói chưa xong là ông Dậu đã nhét luôn 2 tờ tiền vô túi quần rồi ngồi nhịp giò huýt sáo. Bà Mẹo định giật lại nhưng đã chậm một bước nên đành hậm hực bỏ tay xuống rồi mặt lớn mặt nhỏ: – Ông coi làm sao được thì làm… đừng có mang ba cái bệnh si đa si điếc về lây cho tui đó nghen chưa… Tới lúc này thì bà Mẹo gần như hoàn toàn bất lực với ông chồng thích cưa sừng làm nghé của mình. Nhìn ổng bây giờ trẻ ra cả.