Đang làm việc thì bất ngờ bị đè ra hiếp dâm, ưa! – Thế nào thì mới hợp gu anh! – Thì cứ như em My ấy, nghịch nghịch ngu ngu một tí. Anh là anh không thích cái loại ngoan hiền hì hì, chán lắm! – Em thấy cũng có ngoan hiền lắm đâu? – Nhìn cái mặt thế, cộng với kiểu học hành chăm chỉ là không thích rồi. Kiểu đấy thì chỉ có chú mày là thích thôi, nhìn cái mặt là biết! Tôi cười hì hì rồi bảo: – Vậy hôm nào em chén em My tiếp nhé, Dụ dỗ hiếp dâm em diễn viên nổi tiếng some với em ấy luôn được không anh? –.