Con chồng số hưởng làm mẹ kế mang bầu, nổ tràn qua người tôi khiến tôi không kìm gầm lên một tiếng. Ở bên dưới, cô cũng ngân lên một tiếng khi đón nhận cơn bùng nổ của tôi, cả người cô lại co rút lại, Con chồng số hưởng làm mẹ kế mang bầu cô lại lịm đi lần nữa. Cả người cô bồng bềnh trong sự thư sướng, sảng khoái, làm cô tiếc nuối xa rời nó. Những khoái cảm đã gột rửa đi những dư âm của rượu, cả người tôi cũng đang chìm trong cảm giác lâng, thư sướng. Trong lòng tôi, cô cũng đang dần lấy lại nhịp thở, cô nằm yên thiêm.