Chuyện tình sung sướng cùng chị hàng xóm Karen Mifune vắng chồng, sống cảnh neo người như thế. Bà ưng và theo ông Dậu về đây thì lúc đó cũng chỉ có một mình ông ở nhà, Chuyện tình sung sướng cùng chị hàng xóm Karen Mifune vắng chồng vợ chồng con cái thằng Minh ở trên thành phố lâu lâu mới về một lần, nhưng cũng sáng về rồi chiều đi chứ không ở lại lâu. Còn thằng Sơn con bà thì lưu linh lưu địa ở ngoài đường cả năm bảy tháng mới tạt về nhà một bữa rồi hôm sau lại ra đi biền biệt chẳng ngó ngàng gì đến hai ông bà già sớm tối quạnh hiu trong ngôi bé.