Chuyện tình em chồng và chị dâu Suzu Honjo thiếu thốn, coi như thế nào chứ, con tôi thi đủ điểm cũng không thua ai tại sao có đứa thấp hơn được vào mà con tôi không được. Ông thầy trả lời gọn gẽ: – Anh đừng nóng, Chuyện tình em chồng và chị dâu Suzu Honjo lồn hồng tại vì chỉ thị của Sở giáo dục cho nên chúng tôi phải chấp hành. Tiện thể nói Ông già tôi làm Nhà Nước nên cũng có tai mắt, rõ ràng biết ông thầy lám khó nhưng dù gì cũng không thể làm lớn chuyện. Về tới nhà báo với mẹ tôi, mẹ tôi bả chỉ có 2 đứa con tôi lớn nhỏ.