Cha dượng nứng cặc hiếp dâm luôn con gái của vợ, cạo đi mấy lần mà Hiền không chịu. Theo cô nói, như vậy mới đàn ông, Mối tình oan trai của con gái và cha dượng tôi cũng cự nự tại sao lại cô thích cạo hết râu trên mặt tôi mà lại không cạo chỗ khác, cô sẽ nói râu trên mặt che mất khuôn đẹp trai mà cô si mê. Việc cạo râu cho tôi là đặc quyền của cô, mỗi lần gặp một trong những việc cô thích nhất là cạo râu cho tôi, không cần biết tôi đã cạo hay chưa, nên dạo này tôi cũng bỏ luôn thói quen tự mình cạo râu. Tôi không.