Bệnh nhân số hưởng được chén em y tá Ichika Hoshimiya nứng lồn, sâu nước tới bụng là cùng. Cảm thấy nước lạnh bao lấy 2 cỡ thể nhưng không thể làm thuyên giảm đi lửa dục đang cháy trong tôi và con Tiên. Tôi để con Tiên quay ra thành hồ hai chân hơi banh rộng ra để tôi nhét cái khúc thịt đang đòi hỏi sự ấm áp của cái lồn con Tiên. Ở trong nước nên con cu tôi thâm nhập vào cái lồn đó thật sự dễ dàng,Bệnh nhân số hưởng được chén em y tá Ichika Hoshimiya thèm cặc con cu tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể con Tiên ấm áp đến lạ thường. Cảm giác lồn được.