Tag: Riko Shinohara

Đêm xuống cha dượng lẻn vào địt con gái vợ

Đêm xuống cha dượng lẻn vào địt con gái vợ, nhiên. – Vậy năm nay em sẽ chủ trì nhé, vì là lần đầu ra mắt và cũng là chị cả nữa. Cả tôi, Quang và Hương cùng trố mắt nhìn vẻ mặt đương nhiên của Hiền, ngạc nhiên về lý do cô đưa ra. Cô lại chắc nịch khẳng định lần nữa. – Em sẽ chủ trì, Cha dượng thèm lồn con gái mới lớn mọi người chỉ đợi thông báo của em thôi. Thằng Quang thì giọng có vẻ ủy khuất. – Chị thật sự muốn làm chị cả. – Đương nhiên rồi, chị không là chị thì là gì? – Thế còn thằng Hùng, chị.