Tag: Kokona Asakura

Bị sếp nứng cặc hiếp dâm trong chuyến công tác

Bị sếp nứng cặc hiếp dâm trong chuyến công tác, bận gia đình chỉ phụ giúp được có mấy tiếng. Chủ yếu vẫn là cô và bọn trẻ tự chăm nhau. Chưa nói, là cơ sở vật chất cũng cần đầu tư thêm để đảm bảo sinh hoạt cho bọn trẻ. Cô xem xét phương án, Bị sếp nứng cặc hiếp dâm trong chuyến công tác hôm trước cháu và cô Dung đã đề nghị đi. Mình thực sự cần hỗ trợ của xã hội để đảm điều kiện cho bọn phát triển đầy đủ. Hiền nói với cô Nhàn. – Cô sợ khi đưa ra xã hội, nếu có điều tiếng gì, sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ. –.