Tag: Kanon Kanon

Đến nhà bạn chơi hốt luôn em gái non tơ của bạn

Đến nhà bạn chơi hốt luôn em gái non tơ của bạn, hồi, miệng rên rỉ thôi không nói chuyện với Dũng được nữa. Hòa đứng sựng, ngã ngửa cổ hít hà hưởng thụ. Vy ngồi trên tảng đá, Em gái bạn thân mới lớn và anh chàng cuồng dâm vừa tầm bú cu cho hòa. Cô mãi cứ chăm cho cái của nợ kia mà ‘quên’ mất cái của Dũng. Dũng hơi tưng tức, dương vật anh ta cũng đã giương cờ phấp phới mà Vy có thèm xem. Dũng nghĩ ra cách, anh chàng bảo hòa lùi ra sau rồi ngồi xuống đất. Điều này làm Vy muốn bú cu phải chồm tới, quỳ chổng mông lên. Chỉ chờ có thế.