Nhân viên số hưởng khi địt vợ sếp mang thai Tiện thể tôi bảo nó mang ra phơi nắng giúp tôi còn tôi xuống dưới nhà. Hạnh đang nhặt đồ rồi rửa ở phía bếp tôi tiến đến hỏi: – Để anh coi xem em làm thế nào nào! Hạnh cười duyên rồi tránh sang bên cạnh một chút để tôi làm cùng. Hạnh còn trẻ nhưng dùng Chanel NO. 5 nên tôi cảm thấy có một cái gì đó không hợp tuổi một chút. Hạnh khá thấp nên chỉ đứng đến vai tôi mà thôi. Thấy kiểu nhặt rau và làm đồ ăn của Hạnh tôi biết Hạnh chỉ.